Wycena nieruchomości

Już od blisko 25 lat sporządzamy wyceny nieruchomości na zlecenie klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Współpracujemy z firmami, osobami fizycznymi, jednostkami administracji publicznej, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi. Sporządzamy wyceny lokali mieszkalnych i użytkowych, działek niezabudowanych, budynków mieszkalnych, budynków usługowych i handlowych, kamienic, hal przemysłowych, biurowców, budynków pensjonatowych oraz hoteli.

Wielu klientów zleca nam również sporządzenie operatu szacunkowego związanego ze spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu; maszynami i urządzeniami trwale związanymi z gruntem oraz ze środkami trwałymi dla potrzeb podatkowych i bilansowych. Oferujemy również kompleksowe inwentaryzacje powierzchniowe niezbędne do wyodrębnienia samodzielnych lokali.

laptop

Niezależnie od rodzaju wyceny, zawsze jest ona prowadzona wedle branżowych procedur i standardów zawodu rzeczoznawcy majątkowego. Usługa obejmuje:

  • oględziny nieruchomości;
  • analizę dokumentów dotyczących nieruchomości/ewentualne pozyskanie aktualnej dokumentacji;
  • analizę stanu prawnego nieruchomości;
  • analizę rynku w danym sektorze nieruchomości’
  • analizę otoczenia nieruchomości i ocenę potencjalnych szans lub zagrożeń wynikających ze zmian zachodzących na rynku i w najbliższym otoczeniu, w tym w projektach planistycznych;
  • określenie wartości nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego.

 

Kiedy warto zlecić wycenę nieruchomości?

Powodów, dla których warto zlecić wycenę nieruchomości rzeczoznawcom majątkowym, jest wiele. Operat szacunkowy potrzebny jest m.in. do ustalenia wartości ceny sprzedaży lub czynszu najmu/dzierżawy; a także dla potrzeb zamiany, darowizny czy podziału majątku. Jest to także dokument niezbędny przy postępowaniach spadkowych, przy zabezpieczaniu wierzytelności oraz przy ustalaniu wynagrodzenia za: ustanowienie służebności bądź za bezumowne korzystanie z nieruchomości.


palec na kalkulatorze