W zakresie wyceny nieruchomości pozyskaliśmy za ostatnie 18 lat zaufanie naszych klientów oraz opinię firmy i wiarygodnej i rzetelnej.
Jesteśmy członkiem  Śląskiego  Stowarzyszenia  Rzeczoznawców Majątkowych.
Posiadamy uprawnienia zawodowe nr 1937 oraz 4832 w zakresie szacowania nieruchomości.

Wykonujemy wyceny domów, działek, lokali mieszkalnych i użytkowych, nieruchomości komercyjnych. Sporządzamy wyceny dla potrzeb zabezpieczania kredytów bankowych, ustalania ceny sprzedaży, określamy wysokości wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz za ustanowienie służebności.

W ramach wyceny współpracujemy z jednostkami administracji publicznej, firmami, osobami fizycznymi, spółdzielniami i wspólnotami mieszkaniowymi.

Sporządzamy również kompleksowe inwentaryzacje powierzchniowe niezbędne do wyodrębnienia samodzielnych lokali.

 

Wycena

Cena

Lokal mieszkalny

400–650  + 23 %VAT

Lokal użytkowy

600-900 + 23 %VAT

Działka niezabudowana

550-750 + 23 %VAT

Budynek mieszkalny jednorodzinny

700-1100 + 23 %VAT

Budynek mieszkalny jednorodzinny w trakcie budowy

800-1200 + 23 %VAT

Kamienica wielomieszkaniowa

1200-2500 + 23 %VAT

Budynki i budowle usługowe/przemysłowe

od 1200 + 23 %VAT

Wynagrodzenie za ustanowienie służebności /bezumowne korzystanie

od 800 + 23 %VAT

Inwentaryzacje powierzchniowe

Cena

Pomiar wraz ze sporządzeniem rzutu

---

do 100 m2

od 200 + 23 %VAT

101-500 m2

od 600 + 23 %VAT

powyżej  500 m2

od 1000 + 23 %VAT

Kompleksowa inwentaryzacja powierzchniowa, wraz ze sporządzeniem rzutów i rozliczeniem udziałów w nieruchomości wspólnej

od 600 + 23 %VAT

 

 

Ceny zależą od wielkości kosztów i nakładu pracy związanych z realizacją zamówienia.

Termin wykonania wyceny od 3 do 7 dni.

Zakres usługi wyceny obejmuje:

  • oględziny nieruchomości
  • analizę dokumentów dotyczących nieruchomości/ewentualne pozyskanie aktualnej dokumentacji
  • analizę stanu prawnego nieruchomości
  • analizę rynku w danym sektorze nieruchomości
  • analizę otoczenia nieruchomości i ocenę potencjalnych szans lub zagrożeń wynikających ze zmian zachodzących na rynku i w najbliższym otoczeniu, w tym w projektach planistycznych
  • określenie wartości nieruchomości i sporządzenie operatu szacunkowego

Przy sporządzaniu operatu szacunkowego kierujemy się przede wszystkim wysoką jakością świadczonej przez nas usługi oraz bezstronnością.

Wyceny sporządzane są z zapewnieniem poufności i ochrony danych osobowych.

Termin oględzin uzgadniany jest indywidualnie.

Wykonujemy wyceny na terenie całego kraju.